Novinky

Novinky - zde uvidíte vše nové, co se právě v muzeu děje. Aktuální informace, příjezd nových exponátů, změny v programu, zajímavé návštěvy, náhodné srazy klubů,... Tak nás nezapomínejte sledovat!