Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky a účastníky automobilových akcí/srazů společnosti MUZEUM VETERÁNŮ v Nové Bystřici.

1/ Obecná ustanovení

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami www.muzeumveteranu.cz provozovanými společností Muzeum Nová Bystřice, Vídeňská 136, Nová Bystřice, 378 33 (dále jen “provozovatel”). Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách, na které je v rámci těchto webových stránek odkazováno. 

2/ Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost MUZEUM VETERÁNŮ:

Muzeum Nová Bystřice

Vídeňská 136, Nová Bystřice 378 33

email: janous@muzeumveteranu.cz, tel. +420 777 004 699

3/ Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky schraňují pouze osobní údaje, které dobrovolně poskytnete vyplněním a odesláním některého z formulářů v rámci těchto webových stránek.

Provozovatel neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek provozovatele, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a provozovatel ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá na dodržování veškerých norem zabezpečení, zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vaše osobní údaje zpracováváme různými způsoby pro účely:

3.1/ Nákup dárkových poukazů do MUZEA VETERÁNŮ v Nové Bystřici

Abychom mohli zpracovat vaše objednávky a doručit vám objednané dárkové poukazy, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje od vás získáváme:

- při objednávkách dárkových poukazů prostřednictvím formuláře na internetových stránkách:

-      www.muzeumveteranu.cz/pro-navstevniky/vstupenky

-      www.muzeumveteranu.cz/pro-navstevniky/darkove-poukazy

3.1.1/ Účel a doba zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem prodeje dárkových poukazů do MUZEA VETERÁNŮ, zpracování objednávek dárkových poukazů a doručení objednaných dárkových poukazů.

Zákony (např. Zákon o účetnictví či zákon o DPH) nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném účetním dokladu.

 3.2/ Zpracování fotografií a videozáznamů

V případě, že nám k takovému zpracování udělíte souhlas, budeme zpracovávat fotografie a videozáznamy, případně další údaje v tomto souhlasu vymezené, a to za účely blíže vymezenými v uděleném souhlasu – zejména za účelem zveřejnění fotografií a videozáznamů na internetových stránkách, facebookovém profilu, instagramovém profilu a youtube profilu MUZEA VETERÁNŮ:

-      www.muzeumveteranu.cz

-      www.facebook.com/muzeumamerickychveteranu

-      www.instagram.com/muzeumveteranu

-      www.youtube.com/channel/UC6_C6o5XN79viGszgfLiA0w?view_as=subscriber

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

 3.2.1/ Rozsah zpracovávaných údajů

Při zpracování fotografií a videozáznamů využíváme vaše následující osobní údaje:

- fotografie a/nebo videozáznamy zachycující vaši osobu a/nebo vůz, případně i spolu s uvedením vašeho jména a příjmení

4/ Cookies

Tento web používá Cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk Vašeho počítače. Cookies umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám usnadní její používání. Jako většina webových stránek, i naše stránky používají cookies proto, aby mohly lépe uspokojovat Vaše potřeby při používání internetu. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na našich stránkách. Můžeme rovněž využít cookies, abychom si Vás pamatovali, když se vrátíte na naši stránku nebo také můžeme pomocí cookies řídit většinu soutěží a usnadnit tak vaše aktivity na našem webu. V těchto případech můžeme spojovat osobní údaje se souborem cookies. Ve svém internetovém prohlížeči vyberte příslušnou volbu, pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby vám prohlížeč použití cookies oznámil. Pokud zablokujete všechny cookies, nebudete moci využívat výhody všech funkcí na této webové stránce.

5/ Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

6/ Sdílení a předávání osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, nesdílíme s třetími stranami.

7/ Zabezpečení dat

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření, zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištěním bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

  8/ Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: www.muzeumveteranu.cz/gdpr